paper submission
Author's Kit
Call For Paper
Committee
Conference Venue
Accommodations
Transportation
Sponsorship
Visa Information
About Tainan
Technical Program
Keynote Speeches
Tutorials
Presentation Guideline
Exhibition
Registration System
Tainan
Half-Day Tour
One-Day
 


 
 
Honorary General Chairs
Hirofumi Akagi
Tokyo Institute of Tech., Japan
Frede Blaabjerg
Aalborg U., Denmark
Bimal K. Bose
U. of Tennessee, USA
Bruce Cheng
Delta Electronics, Taiwan
Boroyevich Dushan
Virginia Tech., USA
Ying Duo Han
Tsing Hua U., China
Thomas A. Lipo
U. of Wisconsin Madison, USA
Dong Tan
Northrop Grumman, USA
Mi Ching Tsai
N. Cheng Kung U., Taiwan
General Chair
Fred Lee 
Virginia Tech., USA
General Co-Chairs
Jiann Fuh Chen
N. Cheng Kung U., Taiwan
Atsuo Kawamura
Yokohama U., Japan
Dehong Xu
Zhejiang U., China
Chao Ping Cheng
Allis Electric, Taiwan
Industry Chairs
Chern Lin Chen
N. Taiwan U., Taiwan
Wu Chi Ho
ITRI, Taiwan
Honorary Technical Program Chairs
Hong Chan Chang
N. Taiwan U. of S&T, Taiwan
Dan Chen
N. Taiwan U., Taiwan
Faa Jeng Lin
N. Central U., Taiwan
Toshihisa Shimizu
Tokyo Metropolitan U., Japan
Dianguo Xu
Harbin Institute of Technology, China
Program Chair
Tsorng Juu Liang
N. Cheng Kung U., Taiwan
Technical Program Chair
Ray Lee Lin
N. Cheng Kung U., Taiwan
Technical Program Co-Chairs
Daolian Chen
Fuzhou U., China
Ke Horng Chen
N. Chiao Tung U., Taiwan
Wei Chen
Fuzhou U., China
Henry Chung
City U. HK, Hong Kong
Josep M. Guerrero
Aalborg U., Denmark
Motoaki Hara
Tohoko U., Japan
Ron S. Y. Hui
U. of Hong Kong, Hong Kong
Adrian Ioinovici
Sun Yat-Sen U., China
Yong Kang
Huazhong U. of S&T, China
Fujio Kurokawa
Nagasaki U., Japan
Yen Shen Lai
N. Taipei Tech., Taiwan
Yung Chii Liang
N. U. of Singapore, Singapore
Bor Ren Lin
N. Yunlin U. of S&T, Taiwan
Cheng Tsung Liu
N. Sun Yat Sen U., Taiwan
Chih Wen Liu
N. Taiwan U., Taiwan
Jin Jun Liu
Xi’an Jiao Tong U., China
Tian Hua Liu
N. Taiwan U. of S&T, Taiwan
Yan Fei Liu
Queen’s U., Canada
Yu Kang Lo
N. Taiwan U. of S&T, Taiwan
Nasrudin Bin Abd Rahim
U. of Malaya, Malaysia
Xinbo Ruan
Nanjing U. of A&A, China
Seth Sanders
UC Berkeley, USA
Zheng Shen
Illinois Institute of Tech., USA
Tadashi Suetsugu
Fukuoka U.,Japan
Tsai Fu Wu
N. Tsing Hua U., Taiwan
Hong Tzer Yang
N. Cheng Kung U., Taiwan
Zhengming Zhao
Tsing Hua U., China
Special Session Chair
Yaw Ming Chen
N. Taiwan U., Taiwan
Huang Jen Chiu
N. Taiwan U. of S&T, Taiwan
Tutorial Chair
Yi Hua Liu
N. Taiwan U. of S&T, Taiwan
International Steering Committee Chairs
Jason Lai
Virginia Tech., USA
International Steering Committee Co-Chairs
Uday Deshpande
General Atomics, USA
Braham Ferreira
Delft U. of Technology, Holland
Guan Chyun Hsieh
Chung Yuan Christian U., Taiwan
Ralph Kennel
Technische U. München, Germany
Ching Tsai Pan
N. Tsing Hua U., Taiwan
Hamid A. Toliyat
Texas A&M U., USA
Sheng Nian Yeh
N. Taiwan U. of S&T, Taiwan
Secretariat
Le Ren Chang-Chien
N. Cheng Kung U., Taiwan
Treasurer
Gwo Giun Lee
N. Cheng Kung U., Taiwan
Registration Chair
Chin Lung Yang
N. Cheng Kung U., Taiwan
Publication Chairs
Chien Hung Tsai
N. Cheng Kung U., Taiwan
Chia Ling Wei
N. Cheng Kung U., Taiwan
Publicity Chairs
Po Tai Cheng
N. Tsing Hua U., Taiwan
Lih Yih Chiou
N. Cheng Kung U., Taiwan
Local Arrangement Chair
Ming Yang Cheng
N. Cheng Kung U., Taiwan
Local Arrangement
Lih Yih Chiou
N. Cheng Kung U., Taiwan
Exhibition Chairs
Yi So Huang
ITRI, Taiwan
Chih Lung Lin
N. Cheng Kung U., Taiwan

 

Copyright © 2012-2013. Design by NCKU GREERC | All Rights Reserved.